Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2018!

Onsdagen den 10 januari - 2018

IMPROVING AND LEADING SCHOOLS FOR FUTURE ECONOMY AND SOCIETY

Sitter på årets ICSEI-konferens i Singapore. Som tidigare år kommer jag hit med stora förväntningar på att få ta del av vilka frågor som världsforskningen processar just nu. Ser det som mycket värdeskapande för mig i min roll som anställd i Malmö stad att få lyfta blicken ut över världen och plocka hem kunskap och lärdomar in i vardagsarbetet på PI.

Läs mer! Klicka här!

Söndagen den 4 februari

HUR VET DU ATT DU GJORT ETT BRA JOBB?

Det är söndag morgon. Har som vanligt stigit upp först i familjen och sitter med min kopp kaffe i köket och njuter av kaffearomen i kombination med smaken av en rostad macka. Tänker på den gångna veckan som jag avslutade med en föreläsning kring vad jag som ledare respektive medarbetare ska bidra med på arbetsplatsen. Innehållet i presentationen kan upplevas lite som en provokation. Exempelvis ställde jag frågan ”Hur vet du om du har gjort ett bra eller dåligt arbete?”
Läs mer! Klicka här!

Måndagen den 2 april - 2018

FRÅN MÅL- OCH RESULTATSTYRNING TILL BIDRAGSSTYRNING Gör en BDVM + SLOO på mitt narrativ/reflektionsrapport! Det är alltid förknippat med viss ångest när jag blottar mina tankar, reflektioner, erfarenheter, kunskaper, slutsatser etc. Särskilt när jag plöjt ner dem i en offentlig text. De finns där som inristade i en runsten och människor kommer ha många olika åsikter om det som formulerats. Om det jag skrivit.
Läs mer! Klicka här!

Tisdagen den 12 juni

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DIN LEDARE (CHEF)?

Det går inte nog att betona vikten av att veta vad man kan förvänta sig av sin ledare. Detta är lika viktigt som att du vet vad som förväntas av dig själv de åtta timmar du är på arbetet. Om du inte vet vad som förväntas av dig själv eller av din ledare kan ni aldrig bedöma och vara överens om när båda parter gjort ett bra jobb d.v.s. nått den överenskomna förväntan. Om man inte har en tydlig förväntan på det man håller på med så kan man inte heller bedöma om något är bra eller dåligt. För vad är det du mäter mot, vilken måttstock använder du?
Läs mer! Klicka här!

Måndagen den 17 september

PARL: PROBLEM - AKTIVITET - RESULTAT - LÄRANDE

Ett kraftfullt retrospektverktyg för ditt förbättringsarbete

Dagligen sker förbättringar av ditt företags verksamhet, medvetet eller omedvetet. Förbättringarna leder ofta till lärande som förblir osynligt. Processen sker utan att någon medvetet och strukturerat fångar det som sker. När nyckelpersoner som drivit förbättringsarbetet slutar av någon anledning tar de med sig den kunskap som genererats på ditt företag, implicit eller explicit. Detta är ett slöseri och behöver inte vara så. När förbättringar skapas på arbetsplatsen och därmed nytt lärande, vilket bör ske löpande varje dag, bör det finnas en struktur som enkelt fångar upp både förbättringen (förbättringsprocessen) och lärandet. Viktigt att det sker enkelt med betoningen på enkelt. Ett konstruktivt retrospektverktyg för detta är: PARL: Problem – Aktivitet – Resultat – Lärande.
Läs mer! Klicka här! Läs mer! Klicka här!

Tisdagen den 4 september

KOMPETENSKARTLÄGGNING - GÖR DET ENKELT

Visualisera medarbetarens kompetens i relation till de krav uppdraget

fordrar.

Att ständigt tillse så att personalen har den kompetens som uppdraget kräver är kanske viktigare än någonsin med tanke på att den kontext vi är verksamma i ofta förändras i snabb takt numer. Vår omvärld är i ständig förändring. För att vi ska vara konkurrenskraftiga och kunna utföra vårt uppdrag med hög kvalitet är det av stor vikt att medarbetarens kompetens står i paritet med vad uppdraget kräver. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det därför av stor vikt att vi besätter varje uppdrag med rätt kompetensbalans så att vi ger våra medarbetare rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.
2018 Roberto Citterio © Typ av uppdrag:___________________________________________ •	Vilka kompetenser kräver uppdraget för att kunna genomföras? •	Vilken är gruppens kollektiva kompetens? •	Ser du något mönster kring kompetensgap? o	Om ja: hur ska det hanteras? Visualisera medarbetarens kompetens i relation till de krav uppdraget fordrar.  Källa: Illeris; Ljunggren-Bergeå *För begreppsförklaring http://www.reflektion.one/verktygsladan/kompetenstradet/kompetenstradet.htm Kan inte utföra momentet/uppdraget. Kan utföra momentet/uppdraget med stöd. Kan utföra momentet självständigt. Kan lära andra att utföra momentet/uppdraget KompetensmatrisenFör att säkerställa god leverans( leverensskicklighet) och organisatoriskt lärande.