Från problemformulering till handling
1
Nyttja gruppens kollektiva intelligens för att hitta bästa handlingen
Källa: Runsten/Werr
Öppna perspektiv Låsta antaganden  Problemformuleringar Problemlösningar Handling Öppnar upp för nya idéer och alternativa perspektiv. Stänger förutsättningar och antaganden. Rör dig uppåt för att betrakta problemet, sedan gå nedåt och prova alternativa lösningar och handlingar, tankemässigt eller i praktiken. Därefter kanske röra dig uppåt till en ny problemformulering igen, eller välja andra problemlösningar.  Viktiga frågeställningar - Vad är problemet? - Vilken typ av problem är det? (enkel, komplicerad, komplext, kaos) - Diskuterar vi rätt problem? - Vilka är våra grundantaganden? - Har vi en gemensam förståelse av situationen? Formulera denna. - Kan man se det på annat sätt?  Viktiga frågeställningar - Vilken lösning kommer vi först att  tänka på? - Vilka andra sätt kan man lösa  problemet på (hitta minst tre  alternativ)?  Viktiga frågeställningar - Vilket blir vårt nästa steg? - Hur får vi det att hända? - Vem gör vad? - Hur följer vi upp det? Double-loop learning Single-loop learning !

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again