Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en FoU avdelning inom Malmö stad kallad ”Pedagogisk Inspiration Malmö – PI”. PI är en avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2019!

Måndagen den 26 augusti

STRATEGITAVLAN - DIN VÄG FRÅN “AVSIKT”

TILL”SLUTPRODUKT”

Alla verksamheter strävar efter att leverera så högt värde de kan till sina

intressenter utifrån de förutsättningar och resurser de har. I denna

strävan är det bra att fundera över om man använder sina resurser på

bästa sätt och om man har så lite slöseri som möjligt i organiseringen av

arbetet.

Har vi byggt ett optimalt flöde när vi producerar våra tjänster och

varor, från idé till färdigt resultat?

Har vi synkroniserat allt vårt arbete, från ledning till

”verkstadsgolv” på ett optimalt sätt så att ett högt värde skapas för

intressentgrupperna?

Detta är bra utgångsfrågor att ställa sig.

För att få svar på dessa frågor kan arbetet med Strategitavlan vara på

sin plats för att få syn på hur allt hänger ihop. Genom detta kommer ni

lyckas att synkronisera allt arbete på ett optimalt sätt, från

uppdragsformulering till slutresultatet, samtidigt som organisationen lär

sig massor om sina egna handlingar och beteenden.

Tisdagen den 8 oktober

ETT SAMHÄLLE I STÄNDIG FÖRÄNDRING

Vårt samhälle och villkoren för människorna och

verksamheterna/organisationerna i detta samhälle är i ständig förändring.

De villkor som gällde ”igår” gäller kanske inte ”idag”. Intressant fråga

blir också ”Vad kommer gälla i morgon”?

I takt med att samhället förändras kommer kraven att ändras för hur vi som individer ska agera: som privatpersoner, som medarbetare och som ledare/chefer. ”Hur kommer morgondagens ledarskap se ut?”

Certifierad LedarStegs coach