Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en utvecklingsavdelning inom Malmö stad. En avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2020!

Tisdagen den 21/4

DIN CHEF PÅVERKAR DEN PRESTATIONSNIVÅ SOM DU

LEVERERAR PÅ JOBB!

…därför är det viktigt att du väljer ”rätt” chef att arbeta för.

Välj mellan: “Expertledaren”, “Presterarledaren” eller “Katalysatorledaren”. Här kommer lite inspiration inför ditt val av chef… Ledarskap kan utövas på många sätt. Det har du säker upplevt själv på de arbetsplatser du varit på. Det kan vara en fröjd att jobba med sin chef men även en ”mardröm”. En chef kan få en att prestera på topp, en annan att man underpresterar. Vad är det som gör att det kan vara så olika?
***

Måndagen den 1 juni

KAMELLEDARSKAP VS PLATÅLEDARSKAP

Ofta har jag erfarit att det första en nyanställd chef gör är att omorganisera den

verksamhet hen är satt att leda. I en sådan omorganisering ritas rutorna om och

mycket av den kunskap och erfarenhet som är gjord går förlorad. Ofta gör den

nyanställda chefen denna omorganisation utan nyfikenhet för vad som gjort att

den verksamhet hen möter ser ut som den gör. Varför saker och ting är som det

är? Vad som är verksamhetens styrkor och svagheter etc.

Varför gör den nya chefen så? Jo, en möjlig förklaring kan vara att den nya chefen redan har en färdig ”agenda” för vad hen vill göra. En agenda hen tar med sig från tidigare uppdrag. Denna agenda upprepas på den nya arbetsplatsen utan hänsyn till dess kontext och historia. Den nya chefen gör detta med en övertygelse om att detta är det bästa som kan göras.

Certifierad LedarStegs coach

NYCKELN till att lära  Citterio Roberto C  Reflektion