2017 Roberto Citterio ©
+ - - + Akuten Förhandlaren Njutaren Avvaktaren
Lärande reflektion med Feedbackmodellen
Vad ska du göra med den feedback du får?
Feedbackmodellen
På våra arbetsplatser idag är det populärt att ge feedback till varandra, men vad gör du med all den feedback du får? Nedan kan du få inspiration kring hur du tar hand om feedback och omvandlar den vid behov till handling. I fyrfältaren nedan placerar du in både den återkoppling du fått samt din egen bedömning av samma sak. Genom att göra det får du en vägledning i hur du kan prioritera och använda dig av det du fått till dig. Vad måste du åtgärda direkt, vad kan ligga på vänt och vad gör du inget alls med.
Din bedömning
Andras bedömning
Det här tyckte jag var bra,men jag måste överväga en förändring för majoriteten av de “andra” tyckte det var mindre bra.
Alla är överens om att detta är dåligt. Vidta åtgärder till förändring direkt. Lägg din energi på att ta fram en lösning.
Alla tycker det var bra. Låt det vara som det är och fira framgången.
Det här tyckte jag var dåligt men kan låta det tillsvidare vara för att majoriteten tyckte det var bra.