2017 Roberto Citterio ©
Kompetensträdet 1.0
Vad är kompetens egentligen?
1
!
Klicka på respektive begreppselement i trädet för vidare beskrivning och på för SIS-standard
Källa: Illeris och Klingberg
Livsålder och kontext
Dispositioner Potentialer
Handlingar
i bestämda
situationer
Frågor att fundera på: Vad är egentligen kompetens? o Vilka element består den av? Hur kan den tränas och utvecklas? o Vad är kompetensutveckling i realiteten? o Hur får vi den att ske? Hur kan den mätas? o Hur vet man att man har lyckats få rätt kompetens? o Hur vet man att man lyckats utveckla den enligt behov?