Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en utvecklingsavdelning inom Malmö stad. En avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2020!

Måndagen den 23 november

INVOLVERA ALLA I PROCESSEN MED

ATT HÖJA ER ARBETSPRESTATION!

Vi har antagligen alla upplevt hur svårt det kan vara att förändra saker på

vår arbetsplats. Speciellt när vi börjar tala om förändringar kopplat till

vår egen prestation. När samtalen börjar handla om den egna prestationen

blir det känsligt och risken är stor att alla de fem SCARF-faktorerna

aktiveras (se SCARF. Klicka här), vilket skapar sämre förutsättningar för oss

alla att förädla vår egen arbetsinsats.

Behöver det vara så? Troligen inte. Vi behöver bara börja jobba på ett annat sätt när det kommer till att implementera förändringar kopplat till grupper och individers prestationer. Sannolikt gäller detta också alla andra former av förändringsarbete

Måndagen den 19 oktober

VÄND SPEGELN MOT DIG SJÄLV!

…och ställ frågan: "Hur bidrar jag till verksamhetens resultat?"

Upplever just nu mer än någonsin att alla verksamheter febrilt jagar det

perfekta resultatet. Vi ska ständigt tillse så att vi blir lite bättre varje dag

så att våra brukare och intressenter blir mer nöjda idag än de var igår.

Låter rimligt, relevant, logiskt och bra. Klart att alla verksamheter ska sträva efter att ständigt bli bättre, men lite då och då måste vi även stanna upp och fråga oss: Ser vi någon negativ baksida med det vi tycker är så självklart just nu exempelvis att jobba med ständiga förbättringar? Finns det någon baksida med att febrilt jaga det perfekta resultatet? Frågorna har säkert lika många svar som betraktare, vilket gör dem extra intressanta.

Certifierad LedarStegs coach

NYCKELN till att lära och förbättra  Citterio Roberto C  Reflektion