Om Reflektion

Reflektion är en sida där jag, rakt upp och ner, skriver ner mina tankar utifrån de erfarenheter jag gör, både i vardagen och i mitt professionella yrke. Tankar som jag önskar dela med mig av och som jag tacksamt tar emot feedback på. Feedback värderar jag mycket högt med anledning av att det bidrar till ens lärande, för alla inblandade parter. Kontaktuppgifterna finner ni nedan. Om mig Mitt namn är Roberto Citterio. Jag har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningschefsnivå. Jag har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning och har arbetat som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Mitt stora intresse är ledarskap, samtalsmetodik och förändringsarbete. Just nu driver jag, som avdelningschef, en utvecklingsavdelning inom Malmö stad. En avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus.
Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2020!

Måndagen den 24 augusti

OFFENTLIG RETORIK OM ATT VARA EN LÄRANDE

ORGANISATION, MEN EN DOLD PRAKTIK SOM VISAR PÅ

ANNAT!

Hur vanligt är det att man i den offentliga retoriken säger att "på den här

arbetsplatsen är vi en lärande organisation", men när du sedan ber om en

beskrivning hur de konkret har strukturerarat och organiserat sitt lärande i

verksamheten saknas det substans i deras uttalande?

Jag vågar påstå att detta är mycket vanligt förekommande. Att det blivet som ett buzzword att säga "vi är en lärande organisation". De flesta inser att det här med "lärande" på arbetsplatsen är viktigt, viktigt ur konkurrensskäl. För att hänga med i utvecklingen och vara lite bättre än övriga aktörer på marknaden krävs det att ha en kompetent arbetskraft, humankapital, för att bemästra detta, men frågan är hur ser organisationernas strukturer och systematik ut för att vara en lärande organisation i praktiken och inte bara i den offentliga retoriken?

Måndagen den 19 oktober

VÄND SPEGELN MOT DIG SJÄLV!

…och ställ frågan: "Hur bidrar jag till verksamhetens resultat?"

Upplever just nu mer än någonsin att alla verksamheter febrilt jagar det perfekta

resultatet. Vi ska ständigt tillse så att vi blir lite bättre varje dag så att våra

brukare och intressenter blir mer nöjda idag än de var igår.

Låter rimligt, relevant, logiskt och bra. Klart att alla verksamheter ska sträva efter att ständigt bli bättre, men lite då och då måste vi även stanna upp och fråga oss: Ser vi någon negativ baksida med det vi tycker är så självklart just nu exempelvis att jobba med ständiga förbättringar? Finns det någon baksida med att febrilt jaga det perfekta resultatet? Frågorna har säkert lika många svar som betraktare, vilket gör dem extra intressanta.

Certifierad LedarStegs coach

NYCKELN till att lära och förbättra  Citterio Roberto C  Reflektion