Kontakt:
Reflektion En sida full av tankar, helt enkelt
2018!

Måndagen den 2 april

Från mål- och resultatstyrning till bidragsstyrning Gör en BDVM + SLOO på mitt narrativ/reflektionsrapport! Om du direkt önskar läsa mitt narrativ/reflektionsrapport kring att driva ett förändringsarbete som innebär att gå från mål- och resultatstyrning till bidragsstyrning klicka här! Dock bedömer jag att det finns ett värde att läsa om de två “verktygen”, BDVM och SLOO, innan du gör det. Därför rekommenderar jag några minuters läsning nedan innan du ger dig på rapporten. Sedan kan du:   Det är alltid förknippat med viss ångest när jag blottar mina tankar, reflektioner, erfarenheter, kunskaper, slutsatser etc. Särskilt när jag plöjt ner dem i en offentlig text. De finns där som inristade i en runsten och människor kommer ha många olika åsikter om det som formulerats. Om det jag skrivit. En del tycker det är bra, andra dåligt. En del kan hålla med, andra ta starkt avstånd. En del kan känna igen sig, andra känna sig kränkta. En del feedback kommer: - Så kast skrivit! - Det saknas en punkt där! - Gillar skarp ditt mod att dela med dig av dina tankar! - Du får mig att reflektera över min vardag! - Vilken banal slutsats! - Kan det vara politiskt korrekt att säga så! - Tack för bra tips och kunskaper. Hjälpte mig i mitt    utvecklingsarbete. - Skitbra "verktygslåda"! - Älskar dina reflektioner och sättet du kommunicera dem på! Har upptäckt att det alltid blir någon reaktion när man spridit det man präntat in som svarta bokstäver på en vit yta (eller vice versa). Orden blir till meningar, meningar till ett budskap som skapar reaktioner hos läsaren och gör skribenten öppet sårbar. Feedback kan vara underbart men kan även göra ont. Ändå väljer jag att publicera mina reflektioner. Konstigt! Men jag har lärt mig att det finns en konstruktiv kraft i att låta människor processa en text man skrivit eller för den delen något man säger via en presentation i jämförelse med om man öppnar upp ett samtal väldigt brett. Önskar ge ett exempel: Om jag ska gå in och leda en grupp med ett uppdrag att ta fram en vision med tillhörande mål och inleder mötet med: -Idag ska vi tillsammans ta fram en vision och mål för er verksamhet. Har ni några förslag på en bra vision? går energin och motivationen i rummet ofta ner. Frustrationen stiger och det brukar vara svårt att skapa enighet i exempelvis visionsformuleringen. Mycket tid går åt innan allt är klart. Skulle jag istället inleda med att lägga fram ett förslag på vision och mål stiger energin i rummet och motivationen att tycka till känner inga gränser. En kraft väcks till liv. - Ahmen så kan du inte skriva! - Du har glömt ett komma på rad fyra! - Vad menar du med…! - Det där är ingen vision, det är ett mål! - Tycker du ska skriva så här istället…! - Ett mål ska vara konkret och tidsatt! - En vision ska inte vara nåbar, tänk på IKEAS. Den är bra! Oerhört mycket information utkristalliserar sig, mönster bildas och fakta om individen, gruppen och systemet/spelplanen blir synliggjorda. Det osynliga blir synligt. Kunskap som både kommer leda uppgiften framåt som leda till en konstruktiv grupprocess. När jag upptäckte detta "utvecklade" jag två "verktyg" jag kallar BDVM och SLOO, vilka med fördel kan kombineras och användas för att synliggöra det osynlig.
BDVM står för: Bra Dåligt Veta mer om Motivering Att göra en BDVM  innebär att du kommer synliggöra ditt personliga bedömningssystem, helt enkelt vad dina bedömningar grundar sig i. Det går till så att du gör ett begrepp av det fenomen/faktor du står inför att bedöma, det du läst, sett eller hört. Sedan för du in det begreppet i en tabell som nedan. Gör därefter en bedömning om du tycker det är BRA eller DÅLIGT. Saknar du information/kunskap för att göra en bedömning antecknar du det och införskaffar ny information. Under ”motivering” synliggör du grunderna för din värdering. Om det är en gruppaktivitet jämför ni era ställningstagande och använd detta för att sedan ta nästa steg i exempelvis en problemlösningsprocess. Se exemplet nedan kring Retrospekt och besluts principer för en förvaltningsledning. Gällande SLOO står det för:   Släng Lägg till Omformulera Omstrukturera När du vill göra en SLOO lägg fram ett förslag/idé i form av text eller muntlig presentation och ge instruktionen: - Släng det du/ni inte vill ha med. - Lägg till det du/ni önskar få med. - Omformulera efter ditt/ert eget tyckande. - Omstrukturera texten så som du/ni önskar är bäst. Engagemanget kommer slå ut i full blom! Så när du vill få igång en grupprocess som effektivt skapar delaktighet lägg fram ett förslag till gruppen i form av exempelvis en text och be dem göra en BDVM + en SLOO i kombination. Både du och gruppen kommer lära er massor om systemet/spelplanen, individen, gruppen och om sakfrågan. Nu tänkte jag ta mig friheten och föreslå att du gör en BDVM och en SLOO på mina erfarenheter om att driva ett utvecklingsarbete som jag samlat i ett narrativ/reflektionsrapport om att gå från mål- och resultatstyrning till bidragsstyrning. Om du känner för att driva ett liknade utvecklingsarbete BDVM:a och SLOO:a mina erfarenheter och skapa dig en egen strategi för hur du ska gå till väga med ditt nya förändringsarbete. För att läsa "Från mål- och resultatstyrning till bidragsstyrning" klicka här"
Begrepp Nr Bra Dåligt Veta mer om Motivering För att kunna bedöma det som Bra eller Dåligt behöver jag veta mer om… Jag bedömer det som Bra/Dåligt därför att… Retrospekt Beslutsprinciper för FvL  Nämndens delegationsordning Jag bedömer det som ”Dåligt” därför att jag tycker det är slöseri med tid då jag funnit att det inte har någon effekt på mitt arbete.  X 1 2 Synliggöra det Osynliga